Lao động IM Japan và EPS về nước tìm việc ở đâu?

09:50 |
Tham dự Hội chợ việc làm có các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng trên địa bàn Hà Nội và các khu vực lân cận.

Nhằm mục đích hỗ trợ người lao động (NLĐ) về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam, Văn phòng IM Japan tại Việt Nam, Sở LĐ-TB-XH, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Hội chợ việc làm dành cho NLĐ EPS và thực tập sinh chương trình IM Japan đã về nước vào ngày 22-11-2018 tại Hà Nội.

Tham dự Hội chợ việc làm có các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng trên địa bàn Hà Nội và các khu vực lân cận. Đây là cơ hội để NLĐ có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình, kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

lao dong im japan va eps ve nuoc tim viec o dau
Lao động EPS tìm việc tại một sàn giao dịch tại Hà Nội

Địa điểm tổ chức: Sàn giao dịch việc làm,Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian đăng ký từ ngày 11-10 đến ngày 22-11-2018.

NLĐ có thể đăng ký tham gia qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước: www.colab.gov.vn, tại mục "Đăng ký tìm việc trong nước". Đối với DN đăng ký qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước: www.colab.gov.vn, tại mục "Đăng ký tuyển dụng lao động".

Nếu cần tìm hiểu thêm thông tin, NLĐ và DN có liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước - Phòng Hỗ trợ việc làm (điện thoại: 024.73030199) để được hướng dẫn chi tiết.

Nguồn: nld.com.vn

Quỹ quốc gia về việc làm mới đáp ứng khoảng 35% nhu cầu vay vốn tạo việc làm

14:33 |
Quỹ quốc gia về việc làm mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu vay vốn tạo việc làm. Trong khi đó, ngân sách Trung ương vẫn chưa bổ sung nguồn vốn cho Quỹ để cho lao động vay đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

quy quoc gia ve viec lam moi dap ung khoang 35 phan tram nhu cau vay von tao viec lam
Quang cảnh hội nghị

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016-2018.

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ việc làm cho người lao động, từ năm 1992, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm (nay là Quỹ quốc gia về việc làm) được thành lập theo Nghị quyết số 120/HĐBT để cho vay tín dụng ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, hộ gia đình. Từ năm 2016 đến nay, Quỹ quốc gia về việc làm được thực hiện theo quy định Luật Việc lam, Nghị định số 61/2015. Đến nay, nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đạt trên 4.497 tỷ đồng, giai đoạn 2016 đến 6/2018, doanh số cho vay hằng năm khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng, hỗ trợ việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Thống kê của NHCSXH, đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015 (trong đó, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 4.497 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với năm 2015 từ số tiền lãi thu được bổ sung cho Quỹ; nguồn vốn của địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm là 6.285 tỷ đồng, tăng 3.789 tỷ đồng so với năm 2015, nguồn vốn do NHCSXH huy động để cho vay giải quyết việc làm là 3.778 tỷ đồng); Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 14.451 tỷ đồng, với gần 476.000 khách hàng còn dư nợ, dư nợ cho vay xuất khẩu lao động đạt 722 tỷ đồng, với trên 15.000 hộ vay còn dư nợ.

Giai đoạn 2016 đến ngày 30/9/2018, doanh số cho vay giải quyết việc làm đạt 15.477 tỷ đồng, doanh số cho vay xuất khẩu lao động đạt 746 tỷ đồng, qua đó giúp cho trên 535.000 lao động được tạo việc làm, giúp cho trên 11.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác (NHCSXH) cho biết: Trong thời gian qua, NHCSXH đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện cho vay tạo việc làm và cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ Quỹ quốc gia về việc làm, tổ chức tốt việc thu hồi nợ, thu lãi tại NHCSXH nơi cho vay và tại các Điểm giao dịch tại xã theo định kỳ hàng tháng đối với tất cả các đối tượng vay vốn, nhờ đó nguồn vốn được thu hồi để cho các đối tượng vay vốn tiếp theo và nợ quá hạn không ngừng giảm thấp qua các năm. NHCSXH các cấp đã phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tại địa phương trong suốt quá trình quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Để tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục có vốn để sản xuất, NHCSXH đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, đảm bảo việc xử lý nợ bị rủi ro chính xác, kịp thời, đồng thời bổ sung nguồn vốn tạo điều kiện để người vay tiếp tục đầu tư khôi phục sản xuất.

Nghị định số 61/2015 đã có sự phân cấp cho cấp cơ sở, theo đó Chủ tịch UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án xem xét, phê duyệt đối với dự án thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý hoặc Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức thực hiện chương trình quản lý. Do đó, các dự án có mức vay trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng không phải trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Hội, đoàn thể Trung ương phê duyệt, việc đổi mới này đã góp phần rút gắn thời gian phê duyệt các dự án.

Các địa phươngcũng đã quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm và cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn. Đến nay, dư nợ cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt trên 6.285 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59% trên tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng khác bằng nguồn vốn ủy thác của địa phương. Một số tỉnh, thành phố có nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm tại địa phương lớn như: Hà Nội là 2.134 tỷ đồng; Bình Dương là 535 tỷ đồng; Thanh phố Hồ Chí Minh là 508 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu là 406 tỷ đồng; Đà Nẵng là 249 tỷ đồng; Vĩnh Phúc là 161 tỷ đồng.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thực hiện chương trình các cấp thường xuyên quan tâm, giám sát các hội viên, người lao động trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đốn đốc trả nợ, trả lãi đúng hạn…Thông qua hoạt động cho vay tổ chức Hội các cấp nắm bắt tới từng cơ sở, đã gắn kết hoạt động kinh tế với nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình, đẩy mạnh các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.

Ông Doãn Mậu Diệp cho rằng: Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cũng đang gặp những khó khăn như: Chất lượng việc làm tạo ra chưa cao, hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng cho vay là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp. Nguồn vốn cho vay của Quỹ còn hạn chế, mới chỉ đáp ứng 30-35% nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thời gian tới, thị trường lao động ngày càng sôi động hơn đòi hỏi việc nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng hỗ trợ của Nhà nước qua NHCSXH. Trong đó tăng cường nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho vay hỗ trợ việc làm qua NHCSXH.

Còn ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết: Để chương trình trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, NHCSXH đề nghị Chính phủ hàng năm tăng cấp bổ sung ngân sách Nhà nước, bổ sung nhiều nguồn lực của xã hội (trong nước và ngoài nước) cho Quỹ quốc gia về việc làm, do nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Bộ LĐTBXH nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét, điều chính lãi suất vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm lên bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Đồng thời, doanh nghiệp tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài khoản tại NHCSXH để người lao động nộp tiền tuyển dụng trả cho doanh nghiệp vào tài khoản mở tại NHCSXH; biện pháp mạnh để xử lý đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nguồn: baotintuc.vn

Quảng Ngãi: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 32 ngàn lao động

14:29 |
Đây là thông tin từ Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm của ngành LĐ-TB&XH và nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018  vừa được tổ chức sáng nay.

Báo cáo từ sở LĐ-TB&XH cho biết: 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết tạo việc làm cho khoảng 32.000 lao động, ước đạt 80% kế hoạch năm; tỉ lệ thất ngiệp ở khu vực thành thị 3,6%; tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn 86%; tỉ lệ lao động trong các ngành: Công nghiệp-Xây dựng 31%, Nông-Lâm-Ngư nghiệp 42%, Dịch vụ 27%.

Đã có 732 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 45,8% kế hoạch năm (trong đó số lao động xuất cảnh theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 92 người); số lao động chờ xuất cảnh 119 lao động, số lao động đang tạo nguồn là 390 lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đã tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm. 

Ngành LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh phân khai nguồn vốn bổ sung Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 với số tiền là 30 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm. Tham mưu giao chỉ tiêu vận động lao động tham gia đi xuất khẩu lao động năm 2018 cho các huyện, thành phố và tiếp nhận 4.522 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban, ông Lương Kim Sơn-GĐ sở LĐ-TB&XH đánh giá: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động ước đạt 50,5%; số học sinh đang tham gia học nghề có đến 30/9/2018 là: 17.831 HSSV (đạt 77% KH). 

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tổ chức Lễ ký kết đặt hàng đào tạo nghề, cung ứng nguồn nhân lực giữa Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công Ngày Hội định hướng giáo dục nghề nghiệp - Tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại các huyện Đức Phổ và Sơn Hà. 

quang ngai, 9 thang dau nam giai quyet viec lam cho 32 ngan lao dong
Ông Lương Kim Sơn (người đứng) phát biểu tại Hội nghị giao ban.

Hội nghị cũng nêu ra những phướng hướng và nhiệm 3 tháng cuối năm như: Tiếp tục tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp Bộ Luật Lao động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Trung ương và địa phương, tập trung vào đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến các thị trường có việc làm ổn định và thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành, nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp của thị trường lao động trong tỉnh và hội nhập quốc tế; trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực, các ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ.

quang ngai, 9 thang dau nam giai quyet viec lam cho 32 ngan lao dong
Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2018.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng Phương án cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2018.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp cho 81.826 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Kế hoạch, chương trình về thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng yếu thế, người cao tuổi.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.    

Nguồn: baodanhsinh.vn

Hàng tỉ đồng đào tạo nhân lực các ngành nghề trọng điểm

10:04 |
Nhiều trường cao đẳng, trung cấp trên toàn quốc đang bắt đầu thí điểm đào tạo ngành nghề cấp quốc tế đáp ứng nhu cầu nhân lực trong và ngoài nước.

hang ti dong dao tao nhan luc cac nganh nghe trong diem

Không đủ người để cung ứng

Năm 2018, Bộ LĐ-TB-XH phê duyệt danh sách ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ đến năm 2020, tầm nhìn 2025 để tập trung đầu tư, đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực. Trong đó, có 62 ngành, nghề cấp độ quốc tế; 93 ngành, nghề cấp độ khu vực ASEAN; 134 ngành, nghề cấp độ quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: “Các ngành, nghề được lựa chọn đều có nhu cầu nhân lực lớn, phù hợp với yêu cầu phát triển”.

Đặc biệt trong đó có những ngành, nghề phục vụ trực tiếp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thuộc các lĩnh vực như: công nghệ thông tin, vật lý, sinh học; các ngành, nghề phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và gắn với chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp... Đồng thời còn có 8 nhóm lĩnh vực ngành, nghề được tự do di chuyển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN gồm: nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch cũng thuộc các ngành nghề được chú trọng đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Công nghệ Thủ Đức, nhìn nhận: “Hằng năm, doanh nghiệp đến trường đề nghị cung cấp sinh viên tốt nghiệp rất nhiều, nhất là những ngành nghề nằm trong danh mục trọng điểm ở các cấp độ. Một số ngành về điện, điện công nghiệp, cơ khí chế tạo máy, các công ty xuất khẩu lao động đến tuyển mà không đủ người để cung ứng”.

Theo số liệu từ Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, riêng khu vực TP.HCM, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất - nhựa cao su, 9 ngành dịch vụ và nhiều nghề khác mỗi năm đã cần tới hàng trăm ngàn lao động.

Đầu tư hàng trăm tỉ để đạt chuẩn chất lượng

Tại Trường CĐ Nghề TP.HCM, thạc sĩ Hồng Thị Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng, thông tin: “Trường đang đào tạo thí điểm 4 nghề quốc tế khóa đầu tiên theo chương trình của Úc, gồm điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Với chương trình trọng điểm này, người học sẽ có nhiều lợi thế về chuyên môn đáp ứng chuẩn quốc tế, trình độ tiếng Anh, các kỹ năng nghề nghiệp... Do vậy, khi tốt nghiệp các em không chỉ được các doanh nghiệp trong nước mà còn được các doanh nghiệp nước ngoài tại VN tuyển với mức lương cao”. Để đáp ứng được chất lượng đào tạo theo đúng chuẩn quốc tế, trường được nhà nước cấp kinh phí đầu tư mỗi nghề khoảng 1 - 2 tỉ đồng trên tổng số 15 sinh viên/nghề.

Trong khi đó, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đang tiến hành khảo sát để đào tạo nghề điện công nghiệp cấp quốc tế, theo chương trình của Đức ở các ngành điện, cơ khí chế tạo máy (cấp khu vực) và cơ khí ô tô (cấp quốc gia).

Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ: “Học ngành trọng điểm quốc tế, người học sẽ có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 350 và khi tốt nghiệp sẽ được nhận 2 bằng, một của VN và một của Đức. Chúng tôi đang lập đề án với mức kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 221 tỉ cho 4 ngành trên để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Đó là chưa kể kinh phí đầu tư vào chương trình đào tạo, chuẩn hóa giáo viên...”.

Nguồn: thanhnien.vn

Hà Tĩnh: Giải quyết việc làm cho hơn 13.000 lao động

13:25 |
Chiều 31/7, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động 6 tháng tiếp theo.

ha-tinh-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-13000-lao-dong
Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

 Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho 13.405 người, đạt 59,57% kế hoạch, bằng 103,29% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, tạo việc làm trong nước 7.551 người, xuất khẩu lao động 5.854 người. Một số địa phương có số lượng người đi XKLĐ lớn như Nghi Xuân: 815 người, Cẩm Xuyên: 876 người, Kỳ Anh 849 người, Thạch Hà: 587 người.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm Hà Tĩnh đã chấp thuận phương án sử dụng lao động người nước ngoài cho 56 doanh nghiệp, nhà thầu; cấp, cấp lại giấy phép lao động cho 1.197 người nước ngoài và xác nhận 26 người nước ngoài không thuộc diện cấp phép; tổ chức kiểm tra việc thực hiện ủy quyền cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại KKT Vũng Áng; trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với 5 doanh nghiệp; tư vấn pháp luật 110 trường hợp; thẩm định nội quy lao động 8 doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 5/2018, Hà Tĩnh có 6.306 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó 4.676 DN đang hoạt động, sử dụng 80.263 lao động, lao động làm việc từ 3 tháng trở lên là 71.434 người, có 68.577 người được ký hợp đồng lao động, đạt 96%; 227 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động, 228 doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương; hầu hết doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng; thu nhập bình quân người lao động làm việc khối doanh nghiệp nhà nước: 5,1 triệu đồng, khối DN tư nhân: 4,3 triệu đồng, khối doanh nghiệp FDI: 8,1 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hà Tĩnh đã triển khai tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ đi làm việc nước ngoài cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển...

Nguồn: baodansinh.vn

CPTPP: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt

09:57 |
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết tại Chile vừa tạo ra cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

cptpp co hoi va thach thuc voi doanh nghiep viet
CPTPP: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết tại Chile là sự kiện được nóng được sự quan tâm đông đảo doanh nghiệp và Hiệp hội ngành nghề. Với sự tham gia của 11 quốc gia xuyên hai bờ Thái Bình Dương với mức độ và phạm vi cam kết sâu rộng dẫn đến môi trường và điều kiện kinh doanh toàn cầu nói chung và các quốc quốc gia trong khối CPTPP nói riêng có nhiều thay đổi. Điều này vừa tạo ra cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. 

Cơ hội xuất khẩu hàng hóa lớn 

Theo các chuyện gia, CPTPP được coi là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại... mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước… 

Ngoài ra, hiệp định này đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khâu theo lộ trình, tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại, bảo đảm sự quản lý của nhà nước. Từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích người tiêu dùng của các nước thành viên. 

Mặt khác, dù Hoa Kỳ không tham gia có ảnh hưởng lớn đến các nước thành viên nhưng đây vẫn được đánh giá là hiệp định chất lượng cao và có nhiều lợi thế cho Việt Nam. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc nghiên cứu và phát triển Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp, việc tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam tăng GDP thông qua thu hút đầu tư và thương mại với các quốc gia thành viên CPTPP; tăng tốc phát triển xuất khẩu, nhất là với các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như nông sản, dệt may, thực phẩm, đồ uống… sang các nước trong khối; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như lao động phổ thông thông qua trao đổi và xuất khẩu lao động… Với việc tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị thông qua hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong khôi CPTPP, các thương hiệu Việt Nam cũng có cơ hội nâng tầm và vươn xa. 

Theo nhận định của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, CPTPP sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu cũng như thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng cân bằng hơn. Chắc chắn CPTPP sẽ đem lại nhiều triển vọng khi dòng thuế suất bằng 0%, giúp ngành dệt may Việt Nam mở rộng thị phần tại một số nước đang có thuế suất cao như Canada, Newzeland, Australia… 

Cũng như dệt may, CPTPP là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu da giày tăng tỉ trọng, tăng cơ hội xuất khẩu sang các nước Chile, Australia, New Zealand, Mexico, Canada…Riêng Nhật Bản, một trong những thị trường chủ lực của ngành xuất khẩu da giày, túi xách Việt Nam với mức tăng trưởng trung bình 20-35%/năm, nếu doanh nghiệp biết tận dụng chặt chẽ các điều khoản từ CPTPP, mức tăng trưởng này sẽ còn cao hơn hiện tại. Hay Canada, áp thuế nhập khẩu 0% cho cả giày da và túi xách ngay lập tức mà không cần lộ trình cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường này. 

Doanh nghiệp chủ động liên kết 

Theo quy định của CPTPP, mức thuế suất xuất nhập khẩu bình quân áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường CPTPP sẽ giảm từ 1,7% xuống 0,2%. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các doanh nghiệp nước ngoài sẽ nhanh chân hơn doanh nghiệp trong nước trong việc hưởng lợi từ các ưu đãi thuế quan từ CPTPP, khi họ có đủ tiềm lực để giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải. 

Ở góc độ ngành gỗ, ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, CPTPP sẽ mang tới cơ hội nhiều hơn thách thức cho ngành gỗ. Tuy nhiên, nhà nước cần có những cơ chế chính sách để cho khối doanh nghiệp nội tận dụng tốt thời cơ này. Hiện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hơn 42% kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ. Tuy nhiên, không thể cấm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

Để phát huy tối đa lợi thế thì chính sách thu hút doanh nghiệp nước ngoài cần thay đổi, quản lý ra sao để các doanh nghiệp ngoại đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu phát triển bền vững của ngành, có trách nhiệm hơn đối với ngành, như xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư công nghệ cao…chứ không chỉ đơn thuần là mua nguyên liệu từ một nước, sau đó đưa vào Việt Nam để gia công rồi xuất đi để hưởng ưu đãi thuế quan. 

Còn theo chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, phải thừa nhận rằng doanh nghiệp nước ngoài có những thuận lợi hơn doanh nghiệp trong nước về trình độ quản trị, chuỗi phân phối toàn cầu, tài chính tốt… Tuy nhiên, cũng nên nhìn thẳng vào sự thật là tiềm lực của các doanh nghiệp trong nước còn rất yếu, liên kết với nhau rất kém.

Do vậy, để tận dụng cơ hội từ CPTPP, khối doanh nghiệp trong nước phải xây dựng chiến lược dài hạn, liên kết mới có thể giúp nhau tham gia vào chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp lớn dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ vào chuỗi giá trị của mình. Nếu không sẽ mất cơ hội, trước khi các doanh nghiệp nước ngoài vào hưởng lợi tại Việt Nam. 

Theo Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền – Thành viên nhóm Tư vấn chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, để tận dụng được cơ hội CPTPP đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thâm nhập hàng hóa, phát triển kinh doanh ra bên ngoài bằng việc cải tiến công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cả cạnh tranh, tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời phải nâng cao năng lực phòng vệ trước sự thâm nhập hàng hóa, sự cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài thông qua đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng mạng lưới phân phối nội địa vững chắc. 

Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt các cơ hội và kiểm soát thách thức từ CPTPP, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thâm nhập và phòng vệ. Để thực hiện được định hướng đó, cần đến sự nỗ lực của bản thân mỗi doanh nghiệp, sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp nội địa thông qua vai trò của các hiệp hội ngành nghề, cũng như những nỗ lực tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi từ chính sách nhà nước, tăng cường thông tin chính sách giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro từ chính sách pháp luật. 

Bên cạnh đó, các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp nội địa cần trọng tâm vào việc tạo lập các “hàng rào kỹ thuật , kiểm soát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài, không để doanh nghiệp nước ngoài có lợi thế tiếp cận nguồn lực kinh doanh nhiều hơn doanh nghiệp nội địa như trong thời gian qua.

Theo TTXVN

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

13:51 |
Được xác định là huyện nằm trong tứ giác và các trục tăng trưởng kinh tế của tỉnh, có khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn – Sao Vàng, hệ thống đường giao thông thuận lợi cho việc kết nối, giao thương với các khu kinh tế động lực, các vùng, miền trong tỉnh và cả nước... Thọ Xuân đã và đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các chương trình, dự án vào địa bàn, dự báo sẽ thu hút nhiều lao động.

nang cao hieu qua cong tac dao tao nghe cho lao dong nong thon

Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Thọ Xuân, cho biết: Để phát huy tiềm năng, lợi thế, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với lợi thế nguồn lao động dồi dào, người dân cần cù, siêng năng, không cam chịu đói nghèo lại có kinh nghiệm trong thâm canh làm nông nghiệp nhưng mới chủ yếu phát triển nông nghiệp. Việc tiếp cận khoa học – công nghệ còn khó khăn, người dân còn bỡ ngỡ trong việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng; nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, phát triển vùng sản xuất chuyên canh còn hạn chế. Nhằm chuyển dịch một bộ phận lao động làm nông nghiệp sang các ngành nghề khác, phục vụ khu nông nghiệp công nghệ cao và các doanh nghiệp, Thọ Xuân xác định phải đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, cùng với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, huyện quan tâm lực lượng lao động có tay nghề, kiến thức để bắt nhịp, tiếp cận khoa học – công nghệ. Theo ông Hải, cái khó bước đầu trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là làm chuyển biến, thay đổi tư tưởng, nhận thức của nhân dân do họ ngại chuyển đổi, ngại học tập, trong khi lực lượng lao động lành nghề, qua đào tạo còn thấp; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật cho người lao động chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực...

Với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có cơ cấu, số lượng, chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong huyện và xu thế phát triển của xã hội; tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật, kỷ luật ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của huyện và cho doanh nghiệp, huyện đã đẩy mạnh đào tạo nghề cho lực lượng lao động trực tiếp sản xuất, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, nhu cầu sử dụng, lấy đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo nghề làm khâu đột phá trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có 25% lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ trở lên.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5-11-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được gắn  với thực hiện các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Để trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn có điều kiện và khả năng làm việc ổn định, lâu dài ở các ngành nghề, đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở dạy nghề rà soát nhu cầu học nghề, việc làm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đào tạo, gắn đào tạo nghề với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất  khẩu lao động cho 1.145 lượt cán bộ cấp huyện, công chức cấp xã; tổ chức tư vấn học nghề, việc làm cho 43.250 lượt người lao động. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề mở 22.211 lớp với 757.203 lượt người học, tạo được việc làm mới sau học nghề cho 305.199 người.

Mạng lưới đào tạo nghề thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ giáo viên được tăng cường. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nhiều tiến bộ. Chỉ tính trong năm 2017 hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho 74.460 người (đạt 102% kế hoạch), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 61,7% (vượt 0,07% kế hoạch), trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 22,04% (vượt 0,04% kế hoạch). Hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù được thực hiện bảo đảm mục tiêu, đã tổ chức đào tạo nghề cho 7.440 lao động nông thôn (đạt 108,6% kế hoạch). Số lao động sau đào tạo có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ chiếm tỷ trọng lớn. Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 65.820 lao động (đạt 100,48% kế hoạch). Kết quả trên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, thiếu việc làm ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Quảng Bình: Nỗ lực giải quyết việc làm cho 36.000 lao động địa phương

14:20 |
Năm 2018, chỉ tiêu giải quyết việc làm được UBND tỉnh Quảng Bình giao tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 1/3/2018 là 36.000 lao động cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

quang binh no luc giai quyet viec lam cho 36000 lao dong dia phuong
Phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Xác định đẩy mạnh sản xuất, tìm, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo cho người dân là một trong những nhân tố quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội về việc làm, cải thiện thu nhập, đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định.

Tuy nhiên để thực hiện vấn đề này cần phải có thời gian, quá trình lâu dài, nhất là trong điều kiện nền kinh tế của đất nước hiện nay đang gặp những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong kế hoạch thực hiện, UBND tỉnh giao chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2018 cho 36.000 lao động, cụ thể: Huyện Lệ Thủy 4.900 chỉ tiêu; huyện Quảng Ninh 3.700 chỉ tiêu; TP Đồng Hới 5.500 chỉ tiêu; huyện Bố Trạch 7.500 chỉ tiêu; thị xã Ba Đồn 4.700 chỉ tiêu; huyện Quảng Trạch 4.500 chỉ tiêu; huyện Tuyên Hóa 3.200 chỉ tiêu và huyện Minh Hóa 2.000 chỉ tiêu.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn về chuyên môn; kiểm tra, đôn đốc cũng như báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác giải quyết việc làm nêu trên.

Bên cạnh đó, các địa phương căn cứ điều kiện thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2018; đồng thời giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho các xã, phường, thị trấn thực hiện.

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, thu nhập và giảm nghèo là công việc lâu dài, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lồng ghép vào trong các chương trình phát triển; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, điều chỉnh thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng và triển khai các dự án giảm nghèo.

Đồng thời Nhà nước cần quan tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, chiến lược mang tính liên vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho người nghèo tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực và ý thức chủ động thoát nghèo, tạo ra sự phát triển đồng đều, hài hòa giữa các vùng miền.

Góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống mức thấp nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

4 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 2.000 lượt lao động

10:49 |
Khác với những năm trước, phiên giao dịch việc làm lưu động năm nay do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Theo ghi nhận, tại các phiên giao dịch việc làm được tổ chức ở Thạch Sơn (Thạch Hà), phường Sông Trí (TX Kỳ Anh), TX Hồng Lĩnh, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà), lượng lao động đến tìm kiếm việc làm rất đông. Đặc biệt, nhiều lao động đã đăng ký tham gia phỏng vấn và tìm được việc làm ngay tại các phiên giao dịch.

4 phien giao dich viec lam thu hut hon 2000 luot lao dong
Các phiên giao dịch việc làm lưu động đầu năm 2018 thu hút nhiều lao động đến tìm cơ hội việc làm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Để giúp người lao động (NLĐ) tìm kiếm việc làm, trung tâm đã tích cực tìm hiểu thông tin, nghiên cứu thị trường lao động và kết nối với các doanh nghiệp (DN) trong, ngoài tỉnh để tư vấn, giới thiệu cho NLĐ. Tại các phiên giao dịch việc làm, các DN tham gia tuyển dụng đã trực tiếp tổ chức hội thảo, tư vấn cho lao động về chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ phúc lợi của DN dành cho NLĐ. Đại diện DN cũng đã trả lời trực tiếp những thắc mắc của NLĐ”.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, 4 phiên giao dịch việc làm lưu động được tổ chức đầu năm 2018 đã thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia. Các phiên giao dịch việc làm có các DN lớn tham gia tuyển dụng trực tiếp như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa tuyển dụng hơn 300 lao động, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam tuyển 2.000 công nhân, Công ty TNHH May Tinh Lợi tuyển 500 công nhân, Công ty TNHH Vỹ Hùng (TX Kỳ Anh) tuyển 300 lao động. Các ngành nghề tuyển dụng chủ yếu như: Cơ khí, điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, lao động phổ thông...

Ông Trương Văn Hội - đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam cho biết: “Không khí tại các phiên giao dịch việc làm lưu động năm nay khá nhộn nhịp. Số lao động trẻ tới tìm việc chiếm tỷ lệ cao và nhiều người quan tâm đến các vị trí tuyển dụng của công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 công nhân lắp ráp máy in, máy phô-tô. Ngoài mức lương, phụ cấp cơ bản, công ty còn có nhiều chính sách khác để thu hút lao động. Thông qua phiên giao dịch việc làm, công ty mong muốn sẽ tuyển dụng được nhiều lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất”.

Với tâm trạng hồi hộp khi tham gia sàn giao dịch việc làm lưu động tại TX Hồng Lĩnh, chị Phạm Thị Thủy (phường Đậu Liêu) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, tôi tìm việc làm ở phiên giao dịch lưu động. Tôi đang làm việc ở TP Hà Tĩnh nhưng không đúng chuyên ngành nên lần này hy vọng có thể tìm được việc làm phù hợp”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, hoạt động sàn giao dịch việc làm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân; tạo điều kiện cho nhiều lao động tiếp cận thông tin, tìm kiếm việc làm trong nước, đi du học, xuất khẩu lao động với chi phí thấp, cũng là cơ hội để các DN tuyển dụng nguồn lao động sẵn có của địa phương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đến tuyển lao động, trung tâm chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết thông báo tuyển dụng ở những vị trí thuận tiện để NLĐ dễ nắm bắt. Trung tâm bố trí cán bộ đón tiếp DN và NLĐ, đồng thời, tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thông tin mà NLĐ chưa hiểu rõ.

Nguồn: baohatinh.vn

Tuyên Quang: Hạn chế tình trạng di cư ngoài kế hoạch

10:30 |
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hộ nghèo có đủ điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di cư ngoài kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang quyết định thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ nay đến năm 2020.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án (Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang...) để đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn đảm bảo hiệu quả; huy động nguồn lực hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

tuyen quan han che tinh trang di cu ngoai ke hoach

Cùng với đó, Tuyên Quang tập trung rà soát lại những phần diện tích đang giao các công ty lâm nghiệp, lâm trường quản lý có khả năng sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng không hiệu quả để giao đất cho các hộ dân nhằm đảm bảo đủ đất sản xuất cho bà con. Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng và phát triển rừng cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ phát triển chăn nuôi, xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người nghèo tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Tỉnh lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề; nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới hoạt động tại các trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các đoàn thể, cán bộ khuyến nông, khuyến công hướng dẫn hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số lập phương án sản xuất, kinh doanh và tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo hiệu quả, an toàn...

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 766.872 người, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 54%; có 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ 4%/năm trở lên; hỗ trợ đất sản xuất cho 1.938 hộ, với diện tích hơn 355 ha; hỗ trợ đất ở cho 758 hộ, với diện tích hơn 24 ha; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 5.706 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 15.538 hộ...

Những năm qua, thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, toàn tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng trên 2.700 km đường giao thông nông thôn; nhờ vậy gần 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm. Các công trình xây dựng đường điện và trạm biến áp cung cấp điện cho các xã miền núi, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Đến nay, 100% xã, 2.044/2096 thôn, bản và trên 97,8% số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia...

Nguồn: daidoanket.vn

Tạo việc làm cho lao động sau khi về nước: Cần những giải pháp đồng bộ

11:06 |
Với ưu thế về tác phong công nghiệp, trình độ ngoại ngữ và trải qua thời gian đào tạo tại các quốc gia tiên tiến, những người từng đi xuất khẩu lao động được đánh giá là nguồn nhân lực có tay nghề, trình độ cao. Song, trên thực tế, chỉ ít người trong số họ có cơ hội tìm việc làm trên quê hương. Phần lớn những người con xa xứ tự tìm công việc phù hợp hoặc tìm cách trở lại nơi đất khách.

tao viec lam cho lao dong sau khi ve nuoc can nhung giai phap dong bo


Khó tìm việc phù hợp

Hết hạn hợp đồng lao động tại Đài Loan từ cuối tháng 4-2016, anh Nguyễn Bá Anh, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) trở về nước. Hơn 6 năm làm việc tại nước ngoài với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng, anh không chỉ trả đủ số vốn vay đầu tư xuất khẩu lao động và còn có vốn mở được cửa hàng tạp hóa cho vợ. “Sau 1 tháng nghỉ ngơi khi về nước, tôi bắt đầu xin việc tại các công ty nước ngoài và khi bị từ chối bởi lý do như công ty đã tuyển đủ người, chỉ tuyển lao động phổ thông... Một số công ty đồng ý nhận nhưng mức lương không khác lao động phổ thông, từ 3 đến 3,5 triệu đồng/tháng. Với kinh nghiệm thợ cơ khí 6 năm, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, tôi không ngờ tìm việc làm trong nước lại khó như vậy. Để có thêm thu nhập, tôi đành làm công việc giao nhận gas với mức lương khởi điểm 3 triệu đồng/tháng. Những kỹ năng có được khi làm việc tại nước ngoài chưa có “đất” thể hiện - anh Anh cho biết.

Sốt ruột chờ kết quả phỏng vấn xin việc tại Sàn giao dịch việc làm lưu động huyện Tĩnh Gia, anh Khoa, xã Hải Ninh (Tĩnh Gia) kể về quá trình 3 năm làm việc tại Hàn Quốc. Cuối năm 2015, anh Khoa cùng hơn 30 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm thợ sơn tại phân xưởng ở thành phố Busan. Cuối năm 2015, hết hạn hợp đồng, mặc dù được bạn bè gợi ý tiếp tục ở lại nước bạn làm việc để tích lũy vốn làm ăn, nhưng anh Khoa quyết định về nước. “Cuộc sống sau khi về nước của tôi lại quanh quẩn việc đồng áng như trước khi xuất khẩu. Thực sự, tôi có chút hối hận vì quyết định của mình. Nếu ở lại Hàn Quốc, bây giờ vừa có  việc làm vừa tích lũy được khoản thu nhập tương đối lớn. Không ngờ về Việt Nam xin việc khó mà lương thấp quá”.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều lao động đi xuất khẩu về nước nhưng không tìm được việc làm phù hợp... Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), hiện toàn tỉnh có khoảng 27.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài tập trung ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Trung Đông. Làm việc tại môi trường nước ngoài người lao động có thu nhập cao, thêm kỹ năng, kinh nghiệm, vốn ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện không ít lao động xuất khẩu sau khi về nước đối diện với khó khăn do không tìm được việc làm phù hợp.

Cần những giải pháp đồng bộ

Mặc dù Nhà nước chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nhưng những chính sách cụ thể cho người lao động xuất khẩu khi trở về vẫn chưa được ban hành. Theo anh Chính, xã Hoằng Phúc (Hoằng Hóa) khi quyết định xuất khẩu lao động, ngoài mong muốn kiếm công việc thu nhập cao, tích lũy vốn đáng kể cho tương lai, anh hy vọng với những kiến thức, kinh nghiệm làm việc có được tại môi trường tiên tiến giúp anh dễ dàng tìm được việc làm ổn định sau khi về nước. Đó cũng là tâm lý của phần lớn người lao động Việt Nam khi bước chân vào thị trường lao động nước ngoài. Thực tế, sau khi về nước, họ phải chủ động tìm việc làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI trên địa bàn và hưởng mức lương thấp như lao động phổ thông.

Ông Hoàng Ngọc Trung, Trưởng Phòng Lao động - Việc làm (Sở LĐTB&XH) cho biết: Thị trường lao động trên địa bàn tỉnh cần số lượng lớn lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật. Mặc dù chưa có chính sách hỗ trợ lao động sau khi xuất khẩu lao động về nước, nhưng thời gian qua, tỉnh cũng tạo điều kiện để người lao động về nước tìm việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm tổ chức 2 phiên định kỳ hằng tháng và các phiên lưu động tại các huyện, thị xã. Qua đó, người lao động có thể tìm hiểu thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, phỏng vấn sơ tuyển và tìm được công việc phù hợp với khả năng.

Tận dụng trình độ tay nghề và kỹ năng của lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về là việc làm cần thiết trong bối cảnh tỉnh và đất nước đang đẩy mạnh tiến trình CNH, HĐH. Các cấp, ngành liên quan nên sớm ban hành chính sách hỗ trợ lao động xuất khẩu sau khi về nước, nhất là chính sách tạo việc làm bền vững cho lao động, vừa tránh lãng phí nguồn lao động có trình độ, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài, khuyến khích lao động về nước ngay sau khi hết hạn hợp đồng. Để phát huy nguồn nhân lực chất lượng, Sở LĐTB&XH đã tích cực tuyên truyền, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và tìm việc làm cho người có nhu cầu. Chính quyền các địa phương cũng đã triển khai một số giải pháp giúp đỡ người xuất khẩu lao động sau khi về nước, như: Bảo đảm cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, kết nối doanh nghiệp...  “Chúng tôi đã chủ động mở các phiên giao dịch, khảo sát nhu cầu về vị trí công việc, thời gian, chế độ ưu đãi của doanh nghiệp để kết nối thông tin với người lao động”, ông Lê Đăng Thanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh khẳng định.

Để khắc phục tình trạng lãng phí lao động chất lượng cao, thiết nghĩ ngay khi có kế hoạch đưa người đi làm việc ở nước ngoài, các ngành chức năng, doanh nghiệp xuất khẩu và địa phương cần phối hợp thiết lập hệ thống dữ liệu quản lý thông tin về trình độ, nghề nghiệp, thị trường lao động; xây dựng phương án cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp khi người lao động hết hạn hợp đồng về nước. Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu và tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động về nước, ngành LĐTB&XH cần tập trung hướng đến những thị trường thu nhập cao, phù hợp với nhiều lĩnh vực sản xuất trong tỉnh. Quan trọng hơn, với những lợi thế về vốn, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, người lao động nên linh hoạt, chủ động trong tiếp cận thông tin để phát huy thế mạnh, tạo dựng nghề nghiệp ổn định ngay trên quê hương.

Nguồn: baothanhhoa.vn

TP Hồ Chí Minh: Thị trường lao động cơ bản ổn định

10:06 |
Nếu những năm trước, sau Tết Nguyên đán thường có sự biến động lớn về thị trường lao động, năm nay sau Tết Mậu Tuất 2018, thị trường lao động tại TP Hồ Chí Minh vẫn giữ được sự ổn định. Có được điều này là do người lao động có xu hướng tìm công việc ổn định, còn doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc giữ chân lao động của mình.

Chỉ thiếu hụt từ 3% đến 5%

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình trạng thiếu hụt lao động tại TP Hồ Chí Minh không lớn, bình quân từ 3% đến dưới 5%. Còn với những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt, may, chế biến, dịch vụ - phục vụ nhà hàng, khách sạn... mức độ thiếu hụt trung bình từ 8% đến 10% do các ngành này tuyển thêm nhiều lao động. Vấn đề các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tuyển chọn người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, kể cả lao động phổ thông. 

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, tình trạng dịch chuyển lao động khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng bình quân 5%-8% so thời điểm cuối năm 2017. Sự dịch chuyển này tập trung ở cả lực lượng lao động phổ thông và nhân sự chất lượng cao.

tp ho chi minh thi truong lao dong co ban on dinh
Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã ổn định.

Trong tháng 2-2018, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhu cầu cần tuyển 20.000 lao động làm việc ổn định và trên 5.000 lao động thời vụ. Thậm chí, cũng trong tháng này, một số công ty đã thông báo tuyển dụng lao động cho sau Tết Nguyên đán và có chính sách khuyến khích người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đặc biệt các ngành dệt may, giày da, chế biến thủy hải sản là những ngành dễ thiếu hụt lao động sau Tết.

Dự báo tháng 3-2018, TP Hồ Chí Minh cần tới 30.000 lao động. Với đặc thù là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thị trường lao động TP Hồ Chí Minh năm 2018 tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; chú trọng phát triển theo xu hướng lao động đã qua đào tạo, có tay nghề, năng suất lao động, bảo đảm cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động.

Không còn nỗi lo "nhảy việc"

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, đặc điểm thị trường lao động tại TP Hồ Chí Minh thông thường ở quý I và quý II hằng năm là giai đoạn thường xuyên có biến động về mặt nhân sự. Tuy nhiên, vài năm gần đây, tình hình chung là người lao động có nhu cầu ổn định, không muốn thay đổi công việc; đồng thời, các doanh nghiệp đã ý thức việc giữ nhân sự bằng lợi ích hài hòa, có lợi cho đôi bên bằng các giải pháp căn cơ như: Bảo đảm công việc ổn định, lương và phúc lợi được cải thiện, chính sách chăm lo Tết khá chu đáo... 

"Điều kiện tiên quyết để giữ chân người lao động là chính sách việc làm ổn định, tiếp theo là cơ hội phát triển nghề nghiệp... Hiện nhiều doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đã làm khá tốt điều này", ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm này, 95% người lao động đã quay trở lại làm việc. Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho rằng, 5% còn lại có thể do người lao động chưa kịp vào sau Tết Nguyên đán, hoặc những lao động này thay đổi nghề nghiệp, tìm công việc khác phù hợp hơn. Thời điểm chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mà 95% người lao động quay lại làm việc là tỷ lệ khá cao, cho thấy thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã có sự ổn định nhất định.

Trong những năm gần đây, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều cơ chế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong các ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn. Chính vì vậy, cơ hội việc làm tại TP Hồ Chí Minh năm 2018 sẽ rộng mở với lao động có chuyên môn, tay nghề cao.

Tuy vậy, theo các chuyên gia về nhân sự, TP Hồ Chí Minh không thiếu nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao, nhưng để tìm được những ứng viên có khả năng làm việc theo nhóm, có kỷ luật, thái độ làm việc nghiêm túc, đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc và phù hợp với văn hóa công ty lại rất khó khăn. 

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia về nguồn nhân lực cảnh báo, bên cạnh công tác đào tạo về chuyên môn, TP Hồ Chí Minh cần đặc biệt chú ý đào tạo những kỹ năng "mềm" cho người lao động mới có thể đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của các công ty, tập đoàn nước ngoài và đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, trong đó có hội nhập nguồn nhân lực.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, dự kiến năm 2018, TP Hồ Chí Minh có nhu cầu 300.000 chỗ làm việc, tăng bình quân 5% so với năm 2017; trong đó có 130.000 chỗ làm việc mới, tăng 4% so với năm 2017.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Khuyến khích người lao động học nghề khi thất nghiệp

16:25 |
Nhằm thu hút người lao động học nghề sau thất nghiệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Doãn Mậu Diệp cho biết, trong thời gian tới, Bộ LĐTB-XH sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg theo hướng thay đổi mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ học nghề nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho người thất nghiệp khi tham gia học nghề.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ có biện pháp để cải tiến quy trình hỗ trợ học nghề, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người lao động…

khuyen khich nguoi lao dong hoc nghe khi that nghiep
Đa dạng hóa đào tạo nghề để thu hút người lao động học nghề.

Lao động thất nghiệp chê học nghề

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam số người tham gia BHTN liên tục tăng qua các năm: nếu như năm 2009 mới có 5,993 triệu người tham gia BHTN thì đến năm 2016 đã tăng lên 11,061 triệu người (tăng 84,5%). Tính đến hết tháng 9-2017 số người tham gia BHTN là 11,262 triệu người (bằng 85,6% so với số người tham gia BHXH). Tuy nhiên số người học nghề tỷ lệ nghịch với số thất nghiệp.

Cụ thể, số người tư vấn, giới thiệu việc làm chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng TCTN và có xu hướng tăng theo từng năm, tính đến tháng 11/2017 tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 3.944.283 người, bằng 110% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN. Chỉ tính riêng tháng 11/2017, số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm bằng 162% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN. Một số địa phương có tỷ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao là Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng...

Về hỗ trợ nghề, theo báo cáo của các địa phương thì tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được cơ quan lao động tổ chức để hỗ trợ học nghề. Số lượng người được hỗ trợ học nghề có xu hướng tăng, tính đến hết tháng 11-2017 số người được hỗ trợ học nghề là 121.560 người. Tuy nhiên, dù vậy đánh giá về việc triển khai chính sách đào tạo nghề đại diện Bộ LĐTB&XH thừa nhận chính sách BHTN vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Đối tượng tham gia BHTN chưa bao phủ hết tất cả đối tượng có quan hệ lao động; các quy định về điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động khá chặt chẽ, do đó tương đối khó để người sử dụng lao động tiếp cận được với chế độ này.

“Hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp là chính sách ưu việt, tuy nhiên mức hỗ trợ còn thấp khiến lao động thất nghiệp chưa mặn mà. Cụ thể, theo Quyết định 77/2014/QĐ-TTg, người lao động tham gia BHTN và có đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm thì được hưởng mức hỗ trợ học nghề rất thấp, chỉ là 1 triệu đồng/người/tháng”- ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề thường xuyên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐTB&XH) cho biết.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Báo cáo từ các địa phương cũng chỉ ra rằng, hiện nay, người lao động có nhu cầu học các nghề về ẩm thực và thẩm mỹ, sửa chữa, lắp ráp máy vi tính, điện dân dụng, tin học văn phòng, lái xe, thiết kế quảng cáo... với thời gian ngắn để có nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp nhằm nhanh chóng có thể tìm kiếm việc làm mới hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cá biệt, một bộ phận không nhỏ người lao động có nhu cầu học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động theo các chương trình liên kết hoặc lao động tự túc. Chính vì vậy việc đổi mới các chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp cần được ngành chức năng xem xét. Trong đó để chính sách đi vào cuộc sống, ngành LĐTB&XH cần có những nghiên cứu, khảo sát dựa trên nhu cầu của người lao động để đưa ra những chính sách phù hợp.

Nói về những khó khăn khi thực hiện chính sách BHTN, bà Ngô Thị Hải Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh cho biết, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHTN tại nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động; công tác phối hợp giữa các ngành trong quản lý trợ cấp thất nghiệp chưa chặt chẽ dẫn đến không ít người lao động cùng lúc hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn tham gia đóng BHXH, BHYT… Mặt khác, trên địa bàn tỉnh hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh việc điện tử, may mặc ưu tiên tuyển công nhân nữ độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi; nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường cho lao động nghỉ việc trong độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi… khiến những lao động này khi thất nghiệp rất khó quay trở lại thị trường lao động. Việc hỗ trợ học nghề bị bó hẹp, cứng nhắc về danh mục ngành nghề cũng là nguyên nhân khiến hiệu quả hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm đối với lao động thất nghiệp chưa đạt như mong muốn. 

Từ những hạn chế trên, Bộ LĐTB&XH cho biết, sẽ cải tiến quy trình hỗ trợ học nghề, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người lao động. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động.   

Nguồn: daidoanket.vn